Auswander LINK

De Trek van Duitsland naar Holland.

 

Ze vertrokken met een knapzak met daarin o.a. gepekeld vlees, pompernikkel. droegen een zeis, en maakte reclame voor hun linnen. Door het dragen zelfgemaakte linnen kleding.

Er was altijd angst voor rovers. Vandaar dat ze ook altijd als groep vertrokken. Een enkeling had een hondenkar.

Als ze weer naar huis gingen namen ze kaas & delftsblauw mee. Werd weer als handel gebruikt.

 

Tussen de oorlogen in kwam er 10.000 dienstboden naar holland. Gulden was keihard en de Duitse economie was rampzalig.

 

Ze werkte voornamelijk in de beroepen die niet tot een Gilde behoorden. Het was immers moelijk om je aan te sluiten bij het Gilde. 95 % van alle bakkers in Holland kwam uit Duitsland.

In Haarlem werd voornamelijk het Westfaalse-linnen gebleekt. Haarlem was de beste plek op de wereld waar het Westfaalse-linnen ook echt wit werd. werd door 2/3 van de duitse-vrouwen gedaan. ( ca-1700)


Anton Zinken uit Cloppenburg, was een revolutionaire winkelier. Hij verkocht potten, pannen en poeppillen. Er vonden diverse onderhandelingen plaats. Hij verkocht zelfs champagne. Hij opende de winkels van Sinkel.

Hij is op de Zuiderzee verongelukt. tussen Leeuwarden en Amsterdam. Hij werd in 1831 in Workum begraven.

Sinkel haalde vrouwen naar Utrecht. Zij werden snijders


1862 " August Wunderpoep " Brenninckmeijer ( nu C&A), komend uit Mettingen ( Duitsland ). Hij wandelde van Mettingen naar Sneek in 3 dagen.

Hij begon met het maken van etalages een ware revolutie. Vaste prijzen en niet meer op de pof.

Voss, kwam ook uit Metingen.


Poepenkast : Inhoud, Kurtzwaren, textielstaaltjes, garen, knopen.

1757 VOC-gangers. Vertrek plaatsen o.a Amsterdam, Enkhuizen, Middelburg, Hoorn, Rotterdam. Mogelijke voorouders zijn via de VOC link te vinden.

 


Saksische meinwerkers dochters kwam hier hun kanaries verkopen. Het was een voettocht en zo kon het gebeuren dat de kanaries van stem waren. Men moest dan ergens overnachten waar de kachel hoog kon en de rollende geluiden weer terug kwam..


de Gebroeders Meijer ( Dominee) uit Lengerich, kwam hier preken, om iedereen weer eens goed toe te (s)preken.


Uit tellingen is gebleken dat er ruim 6 a 7 miljoen migraties ( Hollandganger) hebben plaats gevonden.


Blaaspoeper = muzikant

Verklaring: Pikmayer:

Hannekemaaijer: Hans van Westfalen werd hannekes maaier genoemd. 24 juni is het Johansdag ( rogge oogst???)

Kiepenkerel =

Pottentrienen = vrouwlijke markskramer

Kieper-kerrel =uit Westerwald het westen

 

Koblenz-Kerrel =

Potten & Pannen vooral naar Utrecht.

Slaapplaats+ op de Deel, er werd veel ruilhandel gedaan. Er zijn veel afbeeldingen van tekeningen met daarop de boerderij en de akkers. Deze werden in Duitsland weer verkocht. Ze sliepen in de stal waar de Hollanders niet wilden slapen. Vergelijkbaar als het gastarbeiders werk van nu.

Poepekrus= ca 1580. dat het gevaarlijke missies konden zijn blijkt uit het feit dat ze in hun rugzak een houtsgesneden kruis droegen. Het betsond vaak in 3 delen. Romp en 2 armen. Als je onderweg overleed had je je grafkruis al bij je. Er zijn er velen later van een Hollandse kerkzolder verwijderd. Er is maar een enkele bewaard. Jos Kaldenbach heeft er een mooie afbeelding van. (Hannekemaaier).


1-2-1838 dienstbodenheimschafftungs gezets.


Wanderbuch: Ambachtslieden hadden een wanderbuch. rond 1823. er werd in het boek opgenomen waar je werkte, welke studie je hebt gevolgd. Studie, werk op volgorde.


Brieven voor naar huis werden door een meester geschreven. Meesters deden dat als bij verdiensten. Er zijn dus nog weleens brieven getraceerd.


Notarieel archief van Noord Holland zijn in Weesp geindexeerd te vinden.

Zelen archief. Bij de Oldenburgse clubs uitgegeven. Inhoud van kerkgangers die zich gehuldigd waren als lid van de kerk.